ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΣΚΟΠΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗ
EΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ :

Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ

Η έρευνα του τριχοειδικού δικτύου είναι μια λεπτή διαδικασία και κάθε άλλη εξέταση πλην της τριχοειδοσκοπήσεως και η πιό ελαφρά δοκιμασία ελέγχου, συνεπάγεται και τον κίνδυνο διαταραχής της δυναμικής της μικροκυκλοφορίας σε όλες τις μικροκυκλοφοριακές μονάδες που είναι εξαπλωμένες σε ένα δίκτυο τό πλέγμα και εγκλεισμένες στον ενδιάμεσο συνδετικό ιστό.
Η μικροκυκλοφορία προβάλλεται διεθνώς σαν ένα από τα νεώτερα και περισσότερο γοητευτικά πεδία ιατρικού ενδιαφέροντος. Πρόσφατες πρόοδοι στην έρευνα άνοιξαν τον δρόμο για την πλήρη κατανόηση της σπουδαιότητας της μικροκυκλοφορίας. Είναι η περιοχή δικαιοδοσίας της τριχοειδοσκοπήσεως ή της αμέσου παρατηρήσεως, ως λέγεται, η οποία ξεχωρίζει το φυσιολογικό απ το παθολογικό.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Για την Τριχοειδοσκόπιση των τριχοειδών χρησιμοποιείται ειδικό στερεομικροσκόπιο εις το οποίο προσαρμόζεται ο ειδικός διαχωριστής των ακτίνων φωτός προς τρεις κατευθύνσεις. Επί του μικροσκοπίου είναι προσαρμοσμένη η ειδική φωτογραφική κάμερα καθώς και έγχρωμο κλειστό κύκλωμα Τ.V. Η μελέτη γίνεται σε μεγένθυση 40 φορές ενώ με το κλειστό κύκλωμα Τ.V, η μεγένθυση φτάνει 250.
Το όλο σύστημα στηρίζεται σε μια σταθερή βάση και μπορεί να μετακινείται προς κάθε κατεύθυνση καθώς και σε ένα βραχίονα υποστηρίξεως. Ο φωτισμός της επιφανείας του δέρματος γίνεται με μία ή δύο λυχνίες 15 W η κάθε μία ,ειδικά αναρτημένες στο σώμα olio μικροσκοπίου ώστε να φωτίζουν με γωνία περίπου 45 μοιρών και να μετακινούνται σε ακτίνα 18ο μοιρών αναλόγως της εξεταζομένης περιοχής.Ο φωτισμός εστιάζεται σε μία περιοχή περίπου 1 τετραγωνικό εκατοστό.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ TOY ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Εις όλα τα άτομα με φυσιολογική περιφερική κυκλοφορία η επιφάνεια του δέρματος (δακτύλων) είναι σχεδόν διαφανής και φαίνονται ευκόλως τα άτυπα μέρη των τριχοειδών εις την άμεσο παρατήρηση. Εις μερικούς ασθενείς η επιφάνεια του δέρματος είναι ολιγότερο διαφανής και αυτό οφείλεται εις τας διαφόρους αλλοιώσεις της υφής της επιδερμίδας ή εις την παρουσία διαφόρων ουσιών εις την επιφάνεια του δέρματος. Εις περιπτώσεις που υπάρχουν κερατίνες πλάκες πρέπει να αφαιρεθούν και αυτό είναι εφικτό με μικροχειρουργικούς χειρισμούς κάτω από το μικροσκόπιο.
Το δέρμα παρατηρείται κάτω από το μικροσκόπιο και οι κερατίνες πλάκες αφαιρούνται διά μικροχειρουργικών χειρισμών και αποκαλύπτονται ούτω οι θηλές του δέρματος.
Η διείσδυση της φωτεινής δέσμης διαμέσου της επιδερμίδος απαιτεί την τοποθέτηση μικράς ποσότητας ελαιώδους διαλύματος επάνω στο δέρμα. Αυτό καθιστά δυνατή την μελέτη κάτω από την κερατίνη στιβάδα.
ΤΕΧΝΙΚΗ
Ο ασθενής μελετάται σε καθηστικία θέση με τα άκρα τοποθετημένα αναίτως επί του ειδικού τραπεζιδίου εις το οποίο είναι τοποθετημένο και το βιομικροσκόπιο.
Ενδιαφέρει να είναι ο ασθενής σε άνετη θέση για να μην ενοχλείται από μια λεπτολόγο παρατήρηση ,μερικές φορές παρατεταμένη με τέλεια ακινησία της εξεταζομένης περιοχής .
Η καθηστικία θέση του ασθενούς γίνεται για δύο λόγους :
1)Για την καλυτέρα δυνατή ακινητοποίησιν ασθενούς κατά την διάρκεια της εξετάσεως.
2)Διότι τα τριχοειδή πληρούνται με ποσότητα αίματος κατά την διάρκεια της βιομικροσκοπικής παρατηρήσεως ,που επιτυγχάνεται με την υδροστατική πίεση εις τα κάτω άκρα με την καθηστικία θέση.
Μερικές φορές είναι δυνατόν να τοποθετηθεί μία ξύλινη πλάκα για οριζοντίωση των δακτύλων και για μεγαλυτέρα σταθερότητα κάτω από τα δάκτυλα των άκρων.
Η μικροσκοπική διερεύνηση αρχίζει αμέσως μετά το νύχι έως την φαλαγγομεταταρσική άρθρωση για κάθε δάκτυλο χωριστά.
Το βιομικροσκόπιο με όλο το σύστημα μικροφωτογραφήσεως και μικροκινηματογρφήσεως μετακινείται μέσα σ αυτά τα όρια και λαμβάνονται 3 έως 5 φωτογραφίες.
Οι ασθενείς τους οποίους διαφέρει η υφή των τριχοειδών από μία περιοχή στην άλλη μελετώνται το ολιγότερο 4-6 περιοχές. Εν συνεχεία η μελέτη επεκτείνεται έως και την ραχιαία επιφάνεια του άκρου ποδός ή σε σημεία που θέλουμε να παρατηρήσουμε περισσότερο όπως π.χ. σε περιοχές εις τις οποίες υπάρχουν έλκη ή νεκρώσεις. Παρατηρούμε την πέριξ περιοχή των ελκών έως ότου βρούμε την περιοχή εις την οποία υπάρχουν αρκετά τριχοειδή αγγεία με ικανοποιητική αιμάτωση.
Σε ολα τα στάδια τριχοειδοσκοπήσεως η κατάσταση των τριχοειδών του δέρματος απεικονίζεται επί του ειδικού διαγράμματος
Παράλληλα με την μικροσκοπική διερεύνηση η όλη παρατηρούμενη εξέταση καταγράφεται διαμέσου του κλειστού κυκλώματος Τ.V. σε VIDEO KASSETA σε κάθε ασθενή ξεχωριστά και παρακολουθείται και επί της οθόνης της τηλεοράσεως επί της οποίας η μεγένθυση φθάνει από 250 έως και 450 φορές .
Πρόσφατες μελέτες στην τηλεοπτική μικροσκοπία επέτρεψαν την επέκταση των μελετών εις την τριχοειδοσκόπιση με βάση ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα όπως π.χ. την ταχύτητα της ροής των ερυθρών αιμοσφαιρίων στα τριχοειδή, τον αιματοκρίτη, την μέτρηση της διαμέτρου των αγγείων και της πιέσεως του αίματος στην μικροκυκλοφορία κ.λ.π. .Γι αυτό ο τύπος της εξετάσεως τελείως αναίμακτος είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για την εκτίμηση της αιματώσεως των μικροαγγείων του δέρματος , καθορίζοντας έτσι ακριβώς την αιμάτωση σε ισχαιμικές περιοχές.
Η γενική μεθοδολογία εφαρμόζεται εύκολα σαν αποτέλεσμα προσφάτων εξελίξεων στην τηλεόραση κλειστού κυκλώματος προσφέροντας έτσι άμεση εγγραφή δυναμικών πληροφοριών, στιγμιαία αναπαραγωγή ,πρόσφορη μέθοδο αποθηκεύσεως και ανακλήσεως δεδομένων ,την δυνατότητα για άμεση επεξεργασία των δεδομένων (αφού ήδη οι εικόνες είναι σε ηλεκτρονικό σχήμα ).
Η ταχύτης της ροής του αίματος εντός των τριχοειδών μπορεί να προσδιοριστεί δια της αμέσου μικροσκοπικής παρατηρήσεως

ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΣΚΟΠΗΣΙΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

Το δέρμα είναι αρκετά διαφανές ούτως ώστε να επιτρέπει την άμεση παρατήρηση και την παρουσία τριχοειδών επί της ραχιαίας επιφανείας του δέρματος .Τα τριχοειδή εμφαίνονται ομοιόμορφα κατανεμημένα κατ οπτικό πεδίον και κατά δερματική θηλή ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. Διαγράφονται οι δερματικές θηλές εμφανώς και τα τριχοειδή εμφαίνονται σαν μικρές τελείες ή κόμματα εις το κέντρο των δερματικών θηλών και των οποίων οι επιμήκεις άξονες είναι κάθετοι προς την επιφάνεια του δέρματος .
Εις το κέντρο περίπου των δερματικών θηλών ευρίσκονται ένα ή και περισσότερα τριχοειδή (περίπου 2-3 τριχοειδή).Παρατηρούμε επίσης την τονικότητα των τριχοειδών με σταθερές εναλλαγές εις την σύσπασιν και χάλασιν του τριχοειδικού τοιχώματος.
Τίποτα δεν είναι πιό πιστικό από το βιοτριχοειδοσκόπιο όπου φαίνεται πολύ καθαρή η διαλείπουσα δραστηριότητα των τριχοειδών αγκυλών έτσι που μερικοί έχουν μιλήσει για εμφανή εγγειοκινητικκή δραστηριότητα και πλαστικότητα.
Επίσης ελέγχουμε την τριχοειδική πυκνότητα των εμφανών τριχοειδών κατ οπτικό πεδίον και είναι περίπου 30-50 τετραγωνικά χιλιοστά, ενώ εις την παρειά η τριχοειδική πυκνότης φτάνει σε 60-70 τετραγωνικά χιλιοστά, ενώ διαγράφεται σαφέστερα το φλεβικό δίκτυο.
Διεύρυνσις μερικών τριχοειδών είναι δυνατόν να εμφανίζεται εις τα ηλικιωμένα άτομα που είναι μόνιμος κανών εις ασθενείς με ηλαττωμένη περιφερική αρτηριακή κυκλοφορία.

Οι τριχοειδικές αλλοιώσεις εταξινομήθηκαν από το Στάδιο 0 έως και το στάδιο 6 (7 στάδια ) με σκοπό να εμφανίζουν την καλλιτέρα κατά δυνατόν αρτηριακή κυκλοφορία των άκρων και ιδίως των δακτύλων και να είναι δυνατόν να εκτιμήσουμε την βιοσιμότητα μιας συγκεκριμένης περιοχής.
Η ανατομική εμφάνιση των τριχοειδών αλλάζει σημαντικά όταν παραβλάπτεται η τροφική αιματική ροή. Η βιοσιμότητα του δέρματος απειλείται περισσότερο όταν το τριχοειδικό στάδιο στην περιοχή εκείνη είναι υψηλότερον. Σε περιοχές που τα τριχοειδή είναι φυσιολογικά (Στάδια 0-1) ή μόνον ελαφρώς αλλοιωμένα (στάδια 2-3) σπάνια παρουσιάζεται νέκρωση του δέρματος. Οταν παρατηρείται σοβαρή τριχοειδική βλάβη (στάδια 4,5,6) ο κίνδυνος δερματικής νεκρώσεως είναι μεγάλος.
Επίσης η μικροκυκλοφορία διαφέρει αισθητά στο δέρμα ασθενών με αποφρακτική αρτηριοπάθεια ,από μία περιοχή στην άλλη, στο ίδιο ισχαιμικό άκρο .
Τα τριχοειδή μπορεί να είναι σχεδόν φυσιολογικά σε ένα δάκτυλο, γειτονικό με ένα άλλο εις το οποίο τα τριχοειδή έχουν σοβαρή βλάβη ή είναι κενά από ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτό μπορεί να συμβεί παρά την ίση ολική κυκλοφορία και στα δύο δάκτυλα. Συνεπώς μέθοδοι που μετρούν μόνο την ολική κυκλοφορία μιάς περιοχής δεν είναι καθόλου ευαίσθητες για την ακριβή εκτίμηση του κινδύνου για ανάπτυξη δερμικής νεκρώσεως στην περιοχή. Οχι μόνον η κατάστασις των τριχοειδών αλλά και ρεολογικές ιδιότητες του αίματος έχουν μεγάλη σημασία για τον καθορισμό της επιβιώσεως του δέρματος.
Η ικανότητα παραμορφώσεως των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι επίσης σημαντικά ηλαττωμένη σε ασθενείς με ισχαιμικά άκρα και αυτό μπορεί να είναι ένας ακόμη λόγος σχηματισμού μικροθρομβώσεων σε μια ισχαιμική περιοχή του δέρματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η κλινική Στερεομικροσκοπική Τριχοειδοσκόπιση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κάνοντας δυνατή την διάγνωση των περισσοτέρων αγγειακών συνδρόμων των άκρων:
Του συνδρόμου RAYNAYD, της ακροκυανώσεως του ερυθήματος και των νόσων του κολλαγόνου, ιδίως της σκληροδερμίας της δερματομυοσίτιδος ,καθώς και μερικών περιπτώσεων θρομβοαγγειίτιδος. Στον επιπεφυκότα του ματιού, στα άνω και κάτω άκρα τα ευρήματα παράσχουν πληροφορίες και τις ενδείξεις του διαβήτου και όταν είναι στην πλήρη ανάπτυξη τους, των νόσων του κολλαγόνου.
Στην γλώσσα τα ευρήματα μπορεί να παράσχουν ένδειξη του συνδρόμου REDY-OSTER ή του συνδρόμου ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ BEHCET.
Ιδίως η τριχοειδοσκόπιση των κάτω άκρων όπου και έχει την μεγαλύτερη εφαρμογή ,αντικαθρεπτίζει την αρτηριακή και φλεβική κυκλοφορία των κάτω άκρων και επιτρέπει την απ ευθείας παρατήρηση της υφής των τροφοφόρων τριχοειδών και την αξιολόγηση της κυκλοφορίας καθώς και την πρόγνωση και εξέλιξη των τροφικών αλλοιώσεων και της νεκρώσεως του δέρματος.
Είναι πολύ χρήσιμη κλινικά μέθοδος ,αναίμακτη, ακίνδυνη ευκόλως επαναλαμβανόμενη προς έλεγχο και follow -up των ασθενών.

ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Τηλ. 6944301317
Τηλ.210-7704177
E mail:pangratis@vascuar.gr


 

Πατήστε στην εικόνα

για προβολή:

Copyright 2008, vascular.gr. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Webmaster | Admin