ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Εγεννήθην εις Κέρκυραν την 4-9-48 όπου και επεράτωσα την Στοιχειώδη και Μέση εκπαίδευση.


Κατά το Ακαδημαϊκόν έτος 1965-1966 ενεγράφην εις το πρώτον έτος της Ιατρικής Σχολής το Πανεπιστημίου της Πίζης κατόπιν επιτυχών εξετάσεων.


Κατά το Ακαδημαϊκόν έτος 1969-70 μετεγράφην εις την Ιατρικήν Χειρουργικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου της Ρώμης όπου και απεφοίτησα το ακαδημαϊκόν έτος 1972-1973 με βαθμόν Αριστα (110/110).

Το ίδιο έτος έλαβα το Διδακτορικόν Πτυχίον της Ιατρικής - Χειρουργικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ρώμης με βαθμό Αριστά.

Τον Απρίλιον του 1974 κατετάγην εις Στρατόν Ξηράς όπου υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός.

Τον Μάρτιον του 1976 έλαβα τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού όπου και απελύθην εκ των τάξεων του Στρατού τον Οκτώβριον 1976.

Κατά την παραμονήν μου εις το Στράτευμα υπηρέτησα ως άμμισθος εξωτερικός βοηθός εις την Χειρουργικήν Κλινικήν του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης κατόπιν αποφάσεως του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών από τον Οκτώβριον 1975 έως και τον Ιούλιο 1976.

Βάσει του Νόμου 67/68 εξεπλήρωσα την υποχρεωτικήν υπηρεσίαν Υπαίθρου εις την Χειρουργικήν Κλινικήν του Γενικού Νοσοκομείου Κερκύρας από 11/1/77 έως και τον Φεβρουάριον 1978.

Ακολούθως προς απόκτησιν τίτλου ειδικότητος εδιωρίσθην κατόπιν αποφάσεως του Υ.Κ.Υ. από τον Απρίλιον 1978 ως έμμισθος εσωτερικός βοηθός εις την Α Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου και επεράτωσα αυτήν τον Απρίλιον του 1981.

Μετά από επιτυχείς εξετάσεις την 2 Νοεμβρίου 1981 έλαβα την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής .Το 1982 έλαβα τον τίτλο του Διδάκτορος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα Διδακτορικής Διατριβής.

"Η μελέτη του αιτιολογικού ρόλου των μηροβουβωνικών λεμφαδένων εις την ανάπτυξιν λοιμώξεων επί αγγειοπλαστικών επεμβάσεων των κάτω άκρων".

Εκτοτε εργάσθην ως επιστημονικός συνεργάτης εις την Α Χειρουργικήν Κλινικήν του Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση επί της χειρουργικής των αγγείων υπό την διεύθυνσην του Καθηγητού κ. Π.Μπάλα. και ειδικοτερα στις αναιμακτες διαγνωστικές μεδόδους δι'υπερήχων DUPLEX, TRIPLEX καί Τριχοειδοσκοπήσεως.

Εχω μετεκπαιδευτεί εις διάφορα κέντρα του εξωτερικού όπως εις την Στοκχόλμη "Karolinsca University Hospital ",


εις την Ζυρίχη ( Ελβετία ) University Hospital.


Πανεπιστημιακή Αγγειοχειρουργική Κλινική-SAO PAULO,BRASIL.


Arizona Heart Institute and Foundation - PHOENIX -ARIZONA ,USA.

Tον Φεβρουάριο 1990 έλαβα την ειδικότητα της ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ .

Εχω συμετάσχει σε 125 επιστημονικά συνέδρια του εξωτερικού και εσωτερικού και έχω ανακοινώσει 235 επιστημονικές εργασίες σε διάφορα διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Κλινικές δραστηριότητες και Ερευνα

Από το 1980 ασχολούμαι με τις Αναίμακτες Διαγνωστικές Τεχνικές όπως DOPPLER, DUPLEX ,TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ,ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗ κ.λ.π. όπου και οργάνωσα το πρώτο Αγγειολογικό Εργαστήριο στην Ελλάδα , στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»

1991 .Η πρώτη τοποθέτηση φίλτρου κάτω κοίλης φλεβός στην Ελλάδα Διαδερμικώς από την έσω Σφαγίτιδα φλέβα.

1995. Η πρώτη επιτυχής αντιμετώπιση συγκλήσεως ανευρύσματος μηριαίας αρτηρίας αναιμάκτως υπό υπερηχογραφικό έλεγχο στο Αγγειολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ .

1996. Συμμετοχή στην πρώτη επιτυχή επέμβαση αντιμετωπίσεως Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής Διαδερμικώς δι’ Ενδαγγειακής Χειρουργικής και τοποθέτηση διχαλωτής προθέσεως.Είμαι μέλος των κάτωθι επιστημονικών Εταιριών.

1. Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία


2. Ελληνική Εταιρεία εφαρμογής Υπερήχων


3. Societa Italiana di Patologia Vasculare


4. International College of Angiology


5. International Society of Lymphology


6. Gruppo Italiano di Flebologia clinica e sperimentale


7. Ελληνικής Εταιρείας Αγγειοχειρουργικής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής.


8. International Union of Angiology


9. Ελληνική Iατρικη Εταιρεία LASER


10.Ελληνική Εταιρεία Σεξουαλικής Ανεπάρκειας


11.American Institute of Ultrasound in Medicin


12.Μεσογειακή Αγγειολογική και Αγγειοχειρουργική εταιρεία.


13.European Laser Association.


14 International Society for Endovascular Surgery.


15.Ελληνική Εταιρεία Ενδαγγειακής Χειρουργικής.


16.Ελληνική Φλεβολογική Εταιρεία.


17.Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία.
Ως τιμητικές διακρίσεις έχω συμμετάσχει ως Γραμματεύς και Πρόεδρος Επιστημονικών Συνεδριάσεων σε διάφορα διεθνή και παγκόσμια συνέδρια.

Από το 1983 είμαι Διευθυντής του Αγγειολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου " ΥΓΕΙΑ ".

Από Το 1997 είμαι Αναπληρωτής Διευθυντής της ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ»
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ : ΑΓΓΛΙΚΑ , ΙΤΑΛΙΚΑ. -------------------------------------

Ο ιατρός